Vanaf 2013 verhuurdersbelasting

 

Toekomstplannen

Belangrijkste maatregelen van concept-lenteakkoord voor de woningmarkt

 

  1. Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als de lening gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïntair wordt afbetaald.
  2. Voor bestaande gevallen blijven de bestaande regels gelden. Voor iedereen blijft de aflosperiode met renteaftrek 30 jaar.
  3. Nieuwe hypotheken mogen op termijn niet meer bedragen dan de waarde van het huis.
  4. Voor starters komt er een overgangsregeling, waardoor zij nog tijdelijk een hogere hypotheek kunnen aangaan.
  5. Voor mensen die waardevermeerderende investeringen doen via een hogere hypotheek wordt een uitzondering gemaakt. Dat geldt ook voor energiebesparende voorzieningen.
  6. Huren voor mensen met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen volgend jaar (2013) een huurstijging voor hun kiezen krijgen van inflatie en een procent.
  7. Vanaf 2013 komt er een verhuurdersbelasting.

 

Wij zijn voornemens een belangenorganisatie in het leven te roepen die als collectief invloed wil uitoefenen op de politieke besluitvorming op alle niveaus. Als verhuurder alleen bent u vaak niet opgewassen tegen de huurders belangenorganisaties / huurcommissie etc. Doel is een collectief op te richten dat u wel slagkracht geeft zodat ook uw belangen worden behartigd.

 

Meld je onderstaand aan zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

 

<widget><id>6</id><onload>onLoadForm</onload></widget>

 

 

 

HousingXL Nederland

Vestdijk 159

5611 CB  Eindhoven

Tel: 040-7600333

E-mail: info@housingxl.nl