Opdracht tot publicatie op de 9 websites zijnde de marktplaatsen

Opdrachtgever geeft HXL Nederland BV opdracht de woonruimte:
[Straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats]


te publiceren op de websites zijnde de onderstaande 9 marktplaatsen. Opdrachtgever wijst daartoe HousingXL Nederland aan om de te huur aangeboden woonruimte te publiceren op de websites:

 

Advertentiekosten 9 marktplaatsen:

  • Speurders.nl
  • Marktplaza.nl
  • Tweedehands.net
  • Marktgigant.nl
  • Marktnet.nl
  • 2dehands.nl
  • Koopplein.nl
  • Aanbodpagina.nl
  • Aanbodnet.nl

De advertentiekosten zijnde € 29,95 inclusief btw dient opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen op bankrekeningnummer NL47ABNA0578225638 t.n.v. HXL Nederland BV onder vermelding van het factuurnummer aangegeven op de factuur.

 

Aldus overeengekomen en voor akkoord digitaal ondertekend door Opdrachtgever op [dd-mm-jjjj].

 

(geslacht de heer, mevrouw) (voorletters) (tussenvoegsels) (achternaam)
Opdrachtgever

 

HXL Nederland BV
KVK: 17273493
E-mail: info@housingxl.nl
Adres: Vestdijk 159, 5611 CB Eindhoven